Fördelar med sugkoppar vid materialhantering

Materialhantering med sugkoppar är mycket enkelt och kostnadseffektivt. Därför är det en materialhanteringsmetod
väl värd att utvärdera innan man väljer andra mer komplicerade hanteringsmetoder. Sugkoppar kan lyfta och hålla
föremål från några få gram upp till flera hundra kg.

  • Enkel installation
  • Låga service krav
  • Skadar inte godset
  • Snabb montering/demontering
  • Små ytkrafter
  • Positioneringsnoggrannhet

 Navigera i menyn till vänster bland sugkopparna.

sugkoppar

top img

Magic Cups

Nu kommer ännu en ny sugkopp från VMECA. En otroligt smart lösning där sugkopp, fjäderben, kulled och fäste har integrerats i en enhet. Med Smart Cup sparar man inbyggnadsmått och får en mycket stor flexibilitet i sin lyft eller jigg applikation. Funktionen och designen är patenterad.

Diameter: 60 - 100 mm

 

cup fcf

Serie FCF - Flat

Nu kommer ännu en ny sugkopp från VMECA. En otroligt smart lösning där sugkopp, fjäderben, kulled och fäste har integrerats i en enhet. Med Smart Cup sparar man inbyggnadsmått och får en mycket stor flexibilitet i sin lyft eller jigg applikation. Funktionen och designen är patenterad.

Diameter: 60 - 100 mm

 

cup vdf

Serie VDF -Djup & Flat

Nu kommer ännu en ny sugkopp från VMECA. En otroligt smart lösning där sugkopp, fjäderben, kulled och fäste har integrerats i en enhet. Med Smart Cup sparar man inbyggnadsmått och får en mycket stor flexibilitet i sin lyft eller jigg applikation. Funktionen och designen är patenterad.

Diameter: 60 - 100 mm

 

Serie F Smart Cup - integrerat fjäderben och kulled

Nu kommer ännu en ny sugkopp från VMECA. En otroligt smart lösning där sugkopp, fjäderben, kulled och fäste har integrerats i en enhet. Med Smart Cup sparar man inbyggnadsmått och får en mycket stor flexibilitet i sin lyft eller jigg applikation. Funktionen och designen är patenterad.

Diameter: 60 - 100 mm

 

Serie VB Enkelbälg

VB koppen är speciellt bra för böjda ytor eller när man vill separera tunna material från en trave. Genom sina bälgar kompenserar VB koppen för höjdskillnader och kurvatur hos arbetsstycket. Då man behöver extra kompensering för skillnad i position eller storlek hos arbetsstycket bör man använda fjäder ben och kulleder som finns som tillbehör.

Diameter: 5 - 150 mm

 

Serie VB-M Enkelbälg

VB-M koppen har samma fördelar som VB koppen. Skillnaden är att VB-M kan fästas/träs direkt på ett rör och kostnaden för installation blir minimal. Den är bra för böjda ytor eller när man vill separera tunna material från en trave. Genom sina bälgar kompenserar VB-M koppen för höjdskillnader och kurvatur hos arbetsstycket. Då man behöver extra kompensering för skillnad i position eller storlek hos arbetsstycket bör man använda fjäder ben och kulleder som finns som tillbehör.

Diameter: 20 - 50 mm

Serie VBF Enkelbälg

Detta är en ny typ av sugkopp som har visat sig vara väldigt effektiv. Där andra sugkoppar inte fungerar klarar VBF av att greppa. Som standard levereras den i mycket slitstark PU. Den klarar nivåkompensering och samtidigt klarar den även vertikala lyft tack vare att den övre bälgen är något mindre samt det ingjutna fästet.

Diameter: 30 - 100 mm

Serie VBU Dubbelbälg

Denna sugkopp med dubbla bälgar klarar böjda ytor och har en stor nivåkompensering. Den tunna läppen gör den mycket lämpad för tunna filmer och arkseparering. Standard materialet är PU men den finns även i Nitril och Silikon. Endast horisontala lyft.

Diameter: 35, 45, 55 mm

 

Serie VBX Dubbelbälg

Liknar VBU och klara böjda ytor mycket bra och separerar ark och skivor. Bra nivåkompensering med dubbla bälgar. VBX har större lyftförmåga tack vare spåren i sugkoppens läpp. Detta gör att undertrycket / den aktiva arean blir större och koppen klarar högre laster. Standard materialet är PU men den finns även i Nitril och Silikon. Endast horisontala lyft.

Diameter: 35, 45 och 45 mm.

 

Serie VOBF Oval enkelbälg

 Denna ovala kopp med bälg klarar av avlånga böjda objekt tex matförpackningar eller rör. Koppen har ett mönster i läpparna som ger stor aktiv vakuumarea. Inuti sitter bommar som mothåll så att koppen inte drar ihop sig för mycket. Material: PU

Storlekar: 30x60, 40x80 och 55x110.

 

Serie VBL 4-bälgar

VBL koppen kan i ännu högre grad än en vanlig bälgkopp kompensera för nivåskillnader. Den skall dock inte användas i applikationer med hög vakuumnivå. VBL koppen är främst lämpad för att hantera ömtåliga föremål. Exempel: Livsmedel, elektronik eller glas.

Diameter: 15 - 50 mm

 

Serie VU Flat och slät

VU koppen ger höga lyftkrafter och den är bäst lämpad för plana stabila ytor. Koppen klarar även små krökningar i ytans form. VU koppen finns i väldigt små storlekar för att plocka små föremål eller träffa små ytor på större föremål. En universalkopp för de flest applikationer.

Diameter: 1.5 - 80 mm

 

Serie VF Flat med bommar

VF koppen ger också väldigt goda lyftkrafter i både horisontellt och vertikalt plan. VF koppen har bommar på undersidan som förhindrar att arbetsstycket sugs in i koppen samtidigt som det ger en ökad friktion mot materialet. Speciellt värdefullt vid vertikala lyft.

Diameter: 15 - 300 mm

 

Serie VFC Kupad med bommarerie VFC Kupad med bommar

VFC koppen är designad med tanke på att lyfta både flata och krökta ytor. Det innebär att flera olika föremål kan hanteras med samma sugkopp. Den klarar krökta ytor med inte allt för små radier. Plåtar och glas med böjda ytor är exempel på föremål som den lämpar sig för.

Diameter: 50 - 100 mm

 

Serie VD Djup sugkopp

VD koppen är en kopp som är väldigt bra för böjda eller oregelbundna ytor. Den är djup vilket gör att den tar upp ojämnheter väldigt bra. Den kan till och med greppa runt hörn och kanter i vissa fall.

Diameter: 30 - 90 mm

 

Serie VS Cellgummi

VS koppen används för att hantera mycket ojämna och grova ytor. Koppens kraftiga utformning och storlek gör den väl anpassad för hantering av mycket tungt gods.

Diameter: 30 - 400 mm

 

Serie VOU Oval

VOU koppen är bäst lämpad att hantera långa, flata arbetsstycken. Den klarar också krökta ytor vilket gör att koppen passar utmärkt för att lyfta rörlängder. Koppens utformning gör att man kan plocka tunga föremål med relativt liten kopp. I konduktivt silikonär koppen väldigt lämpad för PCB och elektronik applikationer. Fästet är utformat så att det går väldigt fort att byta kopp utan att ta loss fästet ur maskinen.

Mått: 4x10 - 20x60 mm

 

Serie VOC Oval och kupad

VOC koppen är bäst lämpad att hantera långa, flata arbetsstycken. Den klarar också lätta krökningar i ytan. Koppens läpp är tjock och avrundad vilket gör att den är slitage tålig. Koppens ingjutna fästen är också mycket robusta och klarar stora krafter.

Mått: 11x23 - 60x180 mm

 

Serie KPS Påsar och plastfilm

KPS kopparna är speciellt utvecklade för att öppna plastpåsar och ger bra vidhäftning vid tunn plast film och andra filmlika material. De är framtagna speciellt för förpackningsapplikationer men passar även andra maskiner.

Diameter: 13 - 68 mm

 

Serie NF Ejektor & Kopp

NF koppen har en unik patenterad design. Sugkopp och ejektor i samma hus! Faktiskt så vidrör koppen inte det föremål man lyfter! Tryckluften kopplas direkt till anslutningen på ovansidan. På undersidan skapas då ett sug i mitten och ett utblås i kanten på koppen vilket gör att det man lyfter rider på en luftkudde.

Diameter: 20 - 60 mm

 

Fjäderben

Fjäderben används för att kompensera höjdskillnader hos det objekt man vill lyfta. Fördelen är att man kan tillåta skillnader i position och storlek hos de föremål man vill plocka upp. Ett fjäderben fungerar också i viss mån som en stötdämpare.

Storlekar: M5, 1/8", 1/2"

Slaglängder: 5 - 50 mm

 

Genomföringar

Dessa genomföringar för sugkoppar är speciellt framtagna för att ge en så kompakt installation som möjligt. Med dessa kan sugkopparna monteras på en plåt, profil eller liknande utan att använda en massa rörkopplingar eller dubbelnipplar. Mycket enkel och smidig installation.

Storlekar: M5, 1/8", M12, M14

 

Kulleder

Kulleder används främst med flata sugkoppar som inte kan kompensera för sluttande eller vinklade ytor men går också att använda med bälgkoppar. Vakuumanslutningen går rakt genom leden och monteras direkt på koppen.

Storlekar: 1/8", 1/2"

Övriga data se datablad nedan. För CAD filer se under "CAD".

 

Sugkoppsfästen

Vi har fästen till alla de olika sugkopparna med olika infästningsgängor. Vi kan även leverera specialfästen på förfrågan.

Tabeller & Teknik

Krafter, material och principer bakom sugkoppars användning.

Av största vikt är att välja rätt material. I tabellen nedan finns en nyckel där en bokstav i artikelns namn motsvarar ett visst material. I tabellen anges också de huvudsakliga egenskaperna.

 


 

facebook         AIRTEC Pneumatic Sweden AB - Box 120 - 283 22 Osby - Tel. 0479-126 00 - E-post: mail@airtec.se